شرکت مقاوم‌سازان عمران کادوس

با توجه به درصد بالای بافت فرسوده کشوربه خصوص شهر تهران که بیش از 60 درصد آن رابافت فرسوده تشکیل داده است، کنسرسیومی از دانشکده فنی مهندسی عمران و مقاومت مصالح دانشکده امیرکبیر با نام شرکت مقاوم سازان عمران کادوس در سال 1391 تاسیس شد که با جدیدترین متد آزمایشگاه، طراحی، نظارت و اجرا با هیات علمی فرهیخته در کنار اساتید مطرح و بنام آغاز به کار کرد.

طراحی

نظارت و کنترل کیفی

مقاومت سنجی

مقاوم سازی

بهسازی لرزه ای

کمک و پشتیبانی

طرف کنسرسیوم با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، بازوی بازرگانی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

تست غیرمخرب بتن

پروژه ها انجام شده و در حال انجام

شرکای تجاری/مشتریان ما

Scroll to Top